Enter your text here

Enter your text here

ירידה לפרטים בכול מחשבה  שלמות בכול יצירה    

אגוזי מגשימים חלומות , אתם חולמים ואנחנו יוצרים

Enter your text here

Enter your text here

ירידה לפרטים בכול מחשבה  שלמות בכול יצירה    

אגוזי מגשימים חלומות , אתם חולמים ואנחנו יוצרים

Enter your text here

Enter your text here

ירידה לפרטים בכול מחשבה  שלמות בכול יצירה    

אגוזי מגשימים חלומות , אתם חולמים ואנחנו יוצרים

Enter your text here

Enter your text here

ירידה לפרטים בכול מחשבה  שלמות בכול יצירה    

אגוזי מגשימים חלומות , אתם חולמים ואנחנו יוצרים

Enter your text here

Enter your text here

ירידה לפרטים בכול מחשבה  שלמות בכול יצירה    

אגוזי מגשימים חלומות , אתם חולמים ואנחנו יוצרים

Enter your text here

Enter your text here

ירידה לפרטים בכול מחשבה  שלמות בכול יצירה    

אגוזי מגשימים חלומות , אתם חולמים ואנחנו יוצרים

Enter your text here

Enter your text here

ירידה לפרטים בכול מחשבה  שלמות בכול יצירה    

אגוזי מגשימים חלומות , אתם חולמים ואנחנו יוצרים

Enter your text here

Enter your text here

ירידה לפרטים בכול מחשבה  שלמות בכול יצירה    

אגוזי מגשימים חלומות , אתם חולמים ואנחנו יוצרים

Enter your text here

Enter your text here

ירידה לפרטים בכול מחשבה  שלמות בכול יצירה    

אגוזי מגשימים חלומות , אתם חולמים ואנחנו יוצרים

Enter your text here

Enter your text here

ירידה לפרטים בכול מחשבה  שלמות בכול יצירה    

אגוזי מגשימים חלומות , אתם חולמים ואנחנו יוצרים

Enter your text here

Enter your text here

ירידה לפרטים בכול מחשבה  שלמות בכול יצירה    

אגוזי מגשימים חלומות , אתם חולמים ואנחנו יוצרים

Enter your text here

Enter your text here

ירידה לפרטים בכול מחשבה  שלמות בכול יצירה    

אגוזי מגשימים חלומות , אתם חולמים ואנחנו יוצרים

Enter your text here

Enter your text here

ירידה לפרטים בכול מחשבה  שלמות בכול יצירה    

אגוזי מגשימים חלומות , אתם חולמים ואנחנו יוצרים

Enter your text here

Enter your text here

ירידה לפרטים בכול מחשבה  שלמות בכול יצירה    

אגוזי מגשימים חלומות , אתם חולמים ואנחנו יוצרים

Enter your text here

Enter your text here

ירידה לפרטים בכול מחשבה  שלמות בכול יצירה    

אגוזי מגשימים חלומות , אתם חולמים ואנחנו יוצרים

Enter your text here

Enter your text here

ירידה לפרטים בכול מחשבה  שלמות בכול יצירה    

אגוזי מגשימים חלומות , אתם חולמים ואנחנו יוצרים

Enter your text here

Enter your text here

ירידה לפרטים בכול מחשבה  שלמות בכול יצירה    

אגוזי מגשימים חלומות , אתם חולמים ואנחנו יוצרים

Enter your text here

Enter your text here

מחשבה יוצרת מציאות שלמות בכול יצירה    

אגוזי מגשימים חלומות , אתם חולמים ואנחנו יוצרים

Enter your text here

Enter your text here

מעמידים עבודה לפני אספקה שלמות בכול יצירה    

אגוזי מגשימים חלומות , אתם חולמים ואנחנו יוצרים

Enter your text here

Enter your text here

מחשבה והדמיה שלמות בכול יצירה    

אגוזי מגשימים חלומות , אתם חולמים ואנחנו יוצרים

Enter your text here

Enter your text here

משוב מלקוח מרוצה   

אגוזי מגשימים חלומות , אתם חולמים ואנחנו יוצרים

Enter your text here

Enter your text here

 יצאנו לייצור 

שרטוטים ותכנון לפני הורדה לייצור ב IMOS 

Enter your text here

Enter your text here

 חשיבה מקדימה לפרטי פרטים

שרטוטים ותכנון בתוכנת IMOS 

Enter your text here

Enter your text here

 חשיבה מקדימה לפרטי פרטים

שרטוטים ותכנון בתוכנת IMOS 

Enter your text here

Enter your text here

 חשיבה מקדימה לפרטי פרטים

שרטוטים ותכנון בתוכנת IMOS 

Enter your text here

Enter your text here

 חשיבה מקדימה לפרטי פרטים

שרטוטים ותכנון בתוכנת IMOS 

Enter your text here

Enter your text here

 חשיבה מקדימה לפרטי פרטים

שרטוטים ותכנון ידני 

Enter your text here

Enter your text here

 פרט דלת סמויה

חתכים מפורטים להנדסת הבנייה

Enter your text here

Enter your text here

בניית דגם ציפוי קיר 

חייבים לפני ייצור כמותי

Enter your text here

Enter your text here

 תחילת העמדת פרויקט

על במה מפולסת 

Enter your text here

Enter your text here

 והקירות מתחילים לעמוד

העמדה מדויקת כולל זוויות תואמות למציאות, על מידות שנלקחו בשטח.

Enter your text here

Enter your text here

 מגרות טנדם בלומויישן

בודקים להתאמה מקסימלית לפני שליחה לצבע.

Enter your text here

Enter your text here

 העמדה כולל הרכבת הדלת

גם הקונסטרוקציה מוכנה

Enter your text here

Enter your text here

 אפילו קרניזים שירן

בדיקות אחרונות לפני שליחה לצבע,

Enter your text here

Enter your text here

הרכבה בשטח 

יש חשיבות היכן מתחילים אחרת נפרק ונתחיל מהתחלה.

Enter your text here

Enter your text here

 עבודה במקביל לתכניות 

המון מחשבה כמו שנאמר "סוף מעשה במחשבה תחילה"

Enter your text here

Enter your text here

 הכול עומד אפשר לנשום לרווחה

חדוות הייצירה....

Enter your text here

Enter your text here

 שידה מתחת לחלון

לוחות ליבנה משולב עץ פדוק

Enter your text here

Enter your text here

 גם פיסול עוזר 

ומדף נישלף סמוי

Enter your text here

Enter your text here

 מכונה ליצירת סין וגרז

תהליך ייצור החנות בלונדון

Enter your text here

Enter your text here

 הדבקת חלקי מוצר עם קליבות

 עם צולגים ליישר את הלוחות

Enter your text here

Enter your text here

 הדבקת משטחי פרפל הרד 

ליצור משטחי עץ נכון, הקצעות שטח קנט ויישור,

ופריסת הלוחות לפסים , על מנת להקטין את העבודה של העץ.

Enter your text here

Enter your text here

 מסגרת למיטה

עץ אורן פיני, וסין וגרז במכונה.

Enter your text here

Enter your text here

 מיטה מעץ אורן 

ובסוף ניצבע בצע אקרילי

Enter your text here

Enter your text here

 מיטה מעץ

יש חורים לאוורור מתחת למשטח המזרן. 

למנוע עובש.

Enter your text here

Enter your text here

 ספרייה או שולחן מחשב

מעץ אורן , לוחות בוצ'ר אורן למי מוכן- כדי להוזיל את המוצר. ותאמינו לי שהאיכות לחלוטין לא נפגעה.

Enter your text here

Enter your text here

 מסך המחשב על זרוע טלסקופית

מיקום ארגז המחשב גבוהה מהריצפה.

Enter your text here

Enter your text here

 עבודה בחדר צבע

חשוב לדעת כיצד להטיז פוליאסטר.

בייחוד בגמר מבריק.

Enter your text here

Enter your text here

 הדבקת שולחן מעץ.

משטח עליון זכוכית שקופה משולב הדפסת ציור.

Enter your text here

Enter your text here

פרט ציפוי קיר בבונז'ור לונדון

לביד עם פורניר אגוז , משולב מסגרות עץ מלא, פרט החיבור הוא מה שקובע לאורך שנים, חיבור נכון לעץ מושטת על פרט הפרופיל, ולא מסתמך על הדבק.

Enter your text here

Enter your text here

שולחן מעץ

יצירת הדמיה להדפסת הזכוכית.

Enter your text here

Enter your text here

דגם להדפסת זכוכית

הזכוכית על תושבות גומי שקוף.

Enter your text here

Enter your text here

הדבקת חת מעץ איפאה

כול החיבורים עץ מלא ב45 מעלות.

Enter your text here

Enter your text here

 בדיקת החלקים של הספרייה

מעץ אורן , יש חשיבות להתאמת חלקים לפני שליחה לצבע.

לכן עבודות בהזמנה נהוג להעמיד בנגרייה לפני שלוקחים לדירה. זה מה ששונה מהסטנדרט.

תהליכי ייצור  >